2011

75.61km Berhegy - Gyor, 23rd April, 2011, 3h 12m 

2008

91.57km Kalocsa - Trial of a new Hungarian Triangle Record (failed), 12th of May, 2008, 5h20m

76.29km Tardosbánya - Balatonfűzfő, 27th of April, 2008, 3h20m

2007

63.81km Óbuda - Gyúró - Biatorbágy, 9th of June, 2007, 3h30m

33.94km Kunszállás - Petőfiszállás, 4th of March, 2007, 2h47m

17km Kunszállás - Feketefalu, 15th of March, 2007, OLC, 1h17m

2003

20km Kesztölc(Kétágú) - Kisoroszi, 27th of July, 2003, MKK, 3h09m

48,97km Cegled-Tiszasuly, 5th of May, 2003 Winch towing, MKK

38,61km Obuda-Szar, 16th of April, 2003 MKK

15km Szalkszentmarton-Szabadszallas, 23th of March, 2003 Winch towing, MKK

2002

25km Obuda-Felsozamor, 19th of Aug, 2002 1h16m

50km Tapiogyorgye-Fegyvernek, 3rd of Aug, 2002 Winch towing 1h48m

88km Obuda-Balatonkenese, 27th of July, 2002 2h48m

51km Eger-Felsonyarad, Hungarian National Championship, 2h58m

12km Eger-Novaj, My First XC Flight

2001

Obuda, 1st of April, 2001

Eger, 15th of March, 2001